Quyền sử dụng đất để xây dựng văn phòng làm việc. Địa chỉ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đấu giá 09h30 ngày 02/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá