Hướng dẫn

Hướng dẫn tham gia đấu giá trực tuyến

Để tham gia đấu giá trực tuyến, khách hàng cần thực hiện các bước sau: Đăng ký tài khoản Khách hàng muốn tham gia đấu giá trực tuyến cần đăng ký tài khoản nhà thầu trên sàn đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com. Khách hàng truy cập liên kết: https://daugiabtn.com/register/ Hoặc lựa chọn Menu: Tài khoản > Đăng ký tài khoản nhà thầu. Sau khi đăng ký, vui lòng chờ xác nhận từ bộ phận quản lý sàn đấu giá trực tuyến. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản Khách hàng cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trước khi

Đọc tiếp »