Tài liệu

Quy định Đấu giá trực tuyến

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN  WEBSITE  DAUGIABTN.COM   Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy định hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định nguyên tắc, trình

Đọc tiếp »

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Khách hàng có thể tự thực hiện trực tiếp trên hệ thống hoặc liên hệ đến văn phòng công ty/văn phòng chi nhánh công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam để được hỗ trợ. Zalo: 090 462 0692 Điện thoại: 0243 782 0483 Mail: daugiatructuyenbtn@gmail.com Địa chỉ văn phòng: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ chi nhánh: Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh   QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN 1 HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 45/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH12 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Đọc tiếp »

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện

Đọc tiếp »

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản. 2. Tổ chức

Đọc tiếp »