Quy định đấu giá trực tuyến

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

TRÊN  WEBSITE  DAUGIABTN.COM

Căn cứ:

 • Bộ Luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017;
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy định hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục của hoạt động đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com theo phương thức trả giá lên của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Văn bản này được áp dụng song song với Quy chế cuộc đấu giá được ban hành cụ thể cho từng cuộc đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thực hiện.

Điều 3: Giải thích từ ngữ:

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến là Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, địa chỉ trụ sở chính: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mã số thuế: 0108213109.

Trong quy chế này, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đóng vai trò là Tổ chức đấu giá tài sản.

 1. Website là website đấu giá trực tuyến, có địa chỉ tên miền daugiatbn.com.
 2. Người tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, đã đăng ký tài khoản trên Website đấu giá trực tuyến daugiabtn.com., có đủ điều kiện được tham gia đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
 3. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.
 5. Quản lý sàn đấu giá là những người được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp quyền quản trị Website, hoạt động theo Quy chế về Quyền và trách nhiệm của Ban quan trị Website.
 6. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;
 7. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
 8. Giá trúng đấu giá: là mức giá trả cao nhất và nhanh nhất theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.
 9. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm;
 10. Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;
 11. Cuộc đấu giá là thời gian diễn ra quá trình khách hàng trả giá mua tài sản.
 12. Cuộc đấu giá sắp diễn ra là tài sản mà Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa đến thời điểm bắt đầu trả giá.
 13. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản.

Điều 4: Các Quy định chung:

 1. Đồng tiền Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là VNĐ);
 2. Ngày: Là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7;
 3. Giờ: Là giờ được ghi nhận trên hệ thống Website daugiabtn.com, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7;
 4. Thời gian: là thời gian của hệ thống Website daugiabtn.com, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7, độ chính xác là 1/1000 giây.

Điều 5: Nguyên tắc đấu giá trực tuyến

 1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
 2. Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 3. Đảm bảo tính khách quan trung, minh bạch, an toàn, an ninh mạng.
 4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá và cá nhân tổ chức có liên quan.
 5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

PHẦN II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Điều 6. Trình tự thủ tục với người tham gia đấu giá

 1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng muốn tham gia hệ thống đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com phải đăng ký tài khoản (khách hàng tham khảo Hướng dẫn đấu giá trực tuyến để lập tài khoản).

Nếu khách hàng đóng tiền phí duy trì tài khoản hàng năm, thì Người có tài khoản được hưởng các quyền lợi sau:

 • Không phải làm thủ tục đăng ký tài khoản cho các lần đăng ký tham gia đấu giá sau.
 • Vào Hệ thống đấu giá trực tuyến bất cứ lúc nào (TK còn hạn sử dung) để tham khảo và nhận tài liệu khi có nhu cầu.
 • Được cung cấp tài liệu về cuộc đấu giá KH tham gia khi có yêu cầu sẽ được gửi đến email của KH.
 • Sau 12 tháng nếu KH chỉ đăng ký tham gia đấu giá từ 1- 5 cuộc đấu giá, KH đến VP công ty làm lại thủ tục nhận lại số tiền duy trì tài khoản.
 • Trường hợp khách hàng không muốn duy trì tài khoản, thì đề nghị khách hàng tới văn phòng công ty đấu giá Bắc Trung Nam tại Hà Nội và VP Chi nhánh tại TP HCM để mua Hồ sơ, nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như các cuộc đấu giá truyền thống.

Khách hàng có tài khoản đăng nhập vào hệ thống, lựa chọn tài sản muốn tham gia đấu giá, tham khảo thông tin tài sản và khách hàng tích vào mục “Tôi đã đọc và đồng ý với quy chế đấu giá tài sản” và bấm chọn Đăng ký tham gia đấu giá.  Hệ thống sẽ gửi email thông báo Khách hàng đã đăng ký thành công, nhắc nhở khách hàng nộp tiền phí đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá.

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, khách hàng sẽ nhận được email từ hệ thống xác nhận đã đủ điều kiện tham gia đấu giá.

* Lưu ý khi mở tài khoản:
– Khách hàng muốn mở và duy trì tài khoản phải đóng một khoản phí mở và duy trì tài khoản theo thỏa thuận; Niên hạn sử dụng và duy trì tài khoản là 12 tháng/lần mở.
– Khách hàng không muốn duy trì tài khoản, bắt buộc phải đến mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như đấu giá truyền thống tại các điểm mua/bán hồ sơ theo Quy chế (Ghi chú: Phải đem theo đầy đủ bản gốc các giấy tờ theo quy định tại Điều 3 để nhân viên Cty Bắc Trung Nam hỗ trợ mở tài khoản; Kết thúc cuộc đấu giá Tài khoản này sẽ được xóa trên Hệ thống đấu giá trực tuyến.
– Khách hàng đã tự đăng ký mở tài khoản qua Hệ thống đấu giá trực tuyến và nộp đủ các khoản phí theo thỏa thuận nhưng không có nhu cầu duy trì tài khoản, sau khi kết thúc cuộc đấu giá mình đã tham gia, trong thời hạn 07 ngày làm việc tới văn phòng Công ty đấu giá Bắc Trung Nam làm thủ tục nhận lại tiền đã đóng.

 1. Tham gia cuộc đấu giá

30 – 40 phút trước giở mở cuộc đấu giá, người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ nhận được email từ hệ thống nhắc nhở tham gia cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào hệ thống và vào phòng đấu giá trong thời gian 30 phút trước khi diễn ra cuộc bán đấu giá, phải ấn nút “Điểm danh”.

 Hướng dẫn khách hàng điểm danh:

Nút “Điểm danh chỉ xuất hiện trên màn hình trong thời gian 30 phút trước giờ cuộc đấu giá bắt đầu (Đến thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá trên hệ thống sẽ không còn hiện nút điểm danh). Khách hàng không thực hiện bấm nút điểm danh trong thời gian quy định sẽ không đăng nhập được vào cuộc đấu giá, sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và được coi như không tham gia cuộc bán đấu giá và bị mất tiền đặt trước nếu thuộc trường hợp bất khả kháng.

    Trường hợp khách hàng vào phòng đấu giá sớm hơn (30 phút trước giờ mở cuộc đấu giá) và muộn hơn (tới giờ mở cuộc đấu giá) sẽ không thấy có nút điểm danh trên màn hình.

Khách hàng đã ấn nút điểm danh, đến thời điểm diễn ra cuộc đấu giá bấm vào mục danh sách các cuộc đấu giá đang diễn ra, bấm vào cuộc đấu giá mình tham gia để tiến hành trả giá.

Tại mỗi cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một mã khách hàng. Mã này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá và được hiện thị trên màn hình giao diện người dùng cùng giá trả.

– Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc.

– Người tham gia đấu giá cần chuẩn bị máy tính, hệ thống kết nối, đường truyền kết nối mạng để truy cập trong thời gian trả giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra.

– Trong trường hợp không thể kết nối đến hệ thống đấu giá trực tuyến trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng phải thông báo ngay dến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam qua số điện thoại: 0243.7820483 để có hướng giải quyết.

– Không được trả giá 02 lần liên tiếp (chỉ được trả giá lần tiếp theo khi đã có người trả giá cao hơn giá của mình đã trả trước đó) ;

– Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị mất tiền đặt trước.

– Phải ký biên bản bán đấu giá khi nhận được biên bản bán đấu giá chuyển tới.

 1. Trả giá

Khách hàng đã ấn nút điểm danh, đến thời điểm diễn ra cuộc đấu giá bấm vào mục danh sách các cuộc đấu giá đang diễn ra, bấm vào cuộc đấu giá mình tham gia để tiến hành trả giá.

Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá khách hàng phải để chế độ màn hình luôn hoạt động (nếu thoát ra muốn vào lại phải đăng nhập lại để tiếp tục tham gia trả giá).

Trên giao diện của người tham gia đấu giá, sẽ có các thông tin về tài sản, giá khởi điểm, bước giá, số bước giá tối đa, giá hiện tại cao nhất….. Người tham gia đấu giá lựa chọn giá trả, bấm xác nhận để gửi giá lên hệ thống. Giá trả của người tham gia đấu giá được hiển thị ngay lập tức trên hệ thống với độ chính xác lên đến 1/1000 giây.

Giá trả cao nhất hiện tại sẽ được hiển thị liên tục trên màn hình giao diện người dùng mỗi 1s.

 1. Rút lại giá đã trả
 • Chỉ được rút lại giá đã trả trong thời gian đấu giá.
 • Chỉ người đang trả giá cao nhất có quyền rút lại giá đã trả.
 • Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền đấu giá, tịch thu tiền đặt trước.
 1. Ký Biên bản đấu giá

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người tham gia đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam để ký Biên bản cuộc đấu giá và làm các thủ tục tiếp theo sau đấu giá.

Điều 7. Trình tự, thủ tục với Đấu giá viên

 1. Quản lý thông tin người đăng ký tham gia đấu giá

Sau khi người tham gia đấu giá đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước đúng quy định, Đấu giá viên phải thực hiện xác nhận trên hệ thống khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá. Sau đó hệ thống sẽ tự động gửi mail xác nhận đến người tham gia đấu giá và nhắc nhở người tham gia đấu giá tham gia cuộc đấu giá.

Trong trường hợp không có người nào đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá, Đấu giá viên phải thực hiện xác nhận thông tin này lên hệ thống.

 1. Điều hành cuộc đấu giá

Đấu giá viên phải đăng nhập hệ thống, truy cập vào trang đấu giá trước giờ mở cuộc đấu giá 10 phút, in danh sách khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đấu giá viên phải theo dõi suốt quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

 1. Loại bỏ người tham gia đấu giá

Trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá, Đấu giá viên có quyền loại bỏ người tham gia đấu giá khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế.

Với khách hàng rút lại giá đã trả, Đấu giá viên cũng thực hiện loại bỏ, không cho tiếp tục trả giá.

 1. Dừng cuộc đấu giá: Khi sảy ra sự cố của hệ thống đấu giá trực tuyến ĐGV phải dừng cuộc đấu giá.
 2. Kết thúc cuộc đấu giá

Sau khi kết thúc thời gian trả giá, Đấu giá viên bấm xác nhận kết thúc cuộc đấu giá.

Hệ thống xác nhận giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá.

Đấu giá viên và thư ký in Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến, trích xuất lịch sử trả giá, chuyển cho các bên liên quan cùng ký.

Điều 8: Trình tự, thủ tục với Người có tài sản đấu giá.

Người có tài sản đấu giá sẽ được cấp tài khoản để quan sát diễn biến cuộc đấu giá.

Người có tài sản đấu giá phải cử người đại diện vào phòng đấu giá để giám sát toàn bộ quá trình đấu giá.

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Người có tài sản đấu giá phải ký vào Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến.

Điều 9. Quy định về thời gian đấu giá

Thời gian đấu giá được quy định riêng cho từng cuộc đấu giá.

Điều 10. Giá trả

 • Người tham gia đấu giá đầu tiên phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá các lần tiếp theo phải trả giá cao hơn người trả giá liền kề trước đó ít nhất một bước giá và không vượt quá n bước giá (n sẽ quy định cụ thể cho từng cuộc đấu giá).
 • Một người tham gia đấu giá không được trả giá 02 lần liên tiếp nhau. Nếu khách hàng trả giá cao nhất tiếp tục trả giá sẽ có thông báo: “Bạn đang là người trả giá cao nhất, không được trả giá tiếp”.
 • Thời điểm trả giá của khách hàng được hệ thống ghi nhận chính xác đến 1/1000 giây.

Điều 11. Giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá

Người trúng đấu giá là người tham gia đấu giá có giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất cho tới trước thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, được hệ thống xác định tự động sau khi đấu giá viên xác nhận kết thúc cuộc đấu giá.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

 • Chỉ được rút lại giá đã trả trong thời gian đấu giá.
 • Chỉ người đang trả giá cao nhất có quyền rút lại giá đã trả.
 • Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền đấu giá, tịch thu tiền đặt trước.
 • Sau khi người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả, thông tin về cuộc đấu giá sẽ tự động cập nhật:
 • Nếu là trả giá đầu tiên: cuộc đấu giá sẽ quay trở lại giá khởi điểm ban đầu.
 • Nếu không phải là lần trả giá đầu tiên: cuộc đấu giá tiếp tục từ mức giá trả hợp lệ cao nhất và gần nhất.

Điều 13. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến

Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến được lập ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, đại diện Người có tài sản bán đấu giá, thư ký cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá phải ký Biên bản đấu giá trong thời gian quy định.

Điều 14: Xử lý trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không thực hiện được

 1. Trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam dừng cuộc đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho Người có tài sản và thông nhất lại thời gian đấu giá mở lại cuộc đấu giá Đồng thời thông báo cho khách hàng tham gia đấu giá qua email, điện thoại nêu rõ lý do dừng cuộc đấu giá;
 2. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống trong thời gian trả giá khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được. Đấu giá viên phải lập biên bản hủy cuộc đấu giá, đồng thời thông báo cho Người có tài sản và khách hàng tham gia đấu giá biết lý do hủy dừng cuộc đấu giá.
 3. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam bồi thường thiệt hại do lỗi mà tổ chức mình gây ra trong quá trình vận hành hệ thống đấu giá trực tuyến theo quy định của pháp luật.
 4. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm:
 • Phải khẩn trương khắc phục để mở lại cuộc đấu giá sớm nhất.
 • Truy tìm, truy cứu trách nhiệm đối với các hoạt động có tính chất phá hoại, cản trở hệ thống, càn trở , gây tắc nghẽn phiên đấu giá xuất phát từ thiết bị của người tham dự phiên đấu giá.
 • Thiết lập các vùng địa chỉ truy cập an toàn cụ thể để các cuộc đấu giá được tổ chức an toàn, đúng mục tiêu và yêu cầu của chủ tài sản cũng như các yêu cầu của pháp luật.

 

PHẦN III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN KHI THAM GIA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE DAUGIABTN.COM

Điều 15: Quyền hạn và trách nhiệm của Người tham gia đấu giá trên Hệ thống Đấu giá trực tuyến daugiabtn.com

 1. Quyền hạn:
 • Được cấp tài khoản sử dụng hệ thống đấu giá trực tuyến sau khi cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin hệ thống yêu cầu và được phê duyệt.
 • Được quản lý và thay đổi thông tin tài khoản.
 • Được truy cập, xem xét thông tin các cuộc đấu giá đã đăng tải.
 • Được đăng ký tham gia đấu giá.
 • Được tham gia cuộc đấu giá khi đã đủ điều kiện.
 • Được tham gia trả giá trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản và các Luật khác có liên quan.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin hệ thống yêu cầu khi Đăng ký tài khoản.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã cung cấp. Trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy đinh của pháp luật.
 • Phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật về tài khoản của mình và sử dụng tài khoản truy cập của mình. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến. Nếu gây ra thiệt hại cho mình và cho các bên có liên quan thì phải bồi thường.
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website Đấu giá trực tuyến daugiabtn.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Đấu giá trực tuyến daugiabtn.com. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Điều 16: Quyền hạn và trách nhiệm của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá

 1. Quyền hạn
 • Được cấp tài khoản đấu giá viên.
 • Được xem xét và quản lý danh sách người đăng ký tham gia cuộc đấu giá.
 • Được phê duyệt khi người tham gia đấu giá đủ điều kiện
 • Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
 • Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản.
 • Quản lý thông tin tài sản đấu giá được phân công.
 • Quản lý và giám sát cuộc đấu giá được phân công.
 • Quản lý danh sách người đăng ký tham gia đấu giá.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá trực tuyến do mình thực hiện;

Điều 17: Quyền hạn và trách nhiệm của quản lý sàn đấu giá

 1. Quyền hạn:
 • Phê duyệt tài khoản đăng ký của người tham gia đấu giá.
 • Hủy tài khoản đăng ký của người tham gia đấu giá trong trường hợp có vi phạm bị tước quyền tham gia đấu giá.
 • Quản lý thông tin và thống kê về tài khoản đấu giá, tài sản đấu giá, kết quả cuộc đấu giá.
 1. Trách nhiệm:
 • Bảo đảm vận hành hoạt động của Hệ thống Đấu giá trực tuyến được an toàn và liên tục.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm về diễn biến cuộc đấu giá mà hệ thống đấu giá đã ghi nhận.

CHƯƠNG IV. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

Điều 18. Phạm vi thu thập thông tin

 1. Thông tin khách hàng khi đăng ký tài khoản.
 2. Các dữ liệu của cuộc đấu giá: khách hàng tham gia đấu giá, giá trả, thời điểm trả giá, người trả giá, giá trúng đấu giá và người trúng đấu giá…;
 3. Tổ chức đấu giá tài sản tiến hành thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin Khách hàng, những người tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 19. Trách nhiệm của Khách hàng trong việc bảo vệ thông tin

 1. Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 2. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Điều 20. Phạm vi sử dụng thông tin

Website sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 1. Cung cấp các dịch vụ đến các Khách hàng;
 2. Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 3. Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

Điều 21. Thời gian lưu trữ thông tin

–  Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hệ thống.

–  Nhật ký, diễn biến của Cuộc đấu giá, Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến sẽ được lưu trên hệ thống theo quy định của luật Đấu giá tài sản tối thiểu là 05 năm.

Điều 22. Những chủ thể có quyền tiếp cận thông tin

 1. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và Ban quản lý sàn đấu giá có quyền tiếp cận các thông tin khách hàng đã đăng ký khi lập tài khoản.
 2. Đấu giá viên và các thư ký hỗ trợ chỉ có thể tiếp cận được thông tin của Người tham gia cuộc đấu giá được phân công.
 3. Các khách hàng không được tiếp cận thông tin của các khách hàng khác.
 4. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Điều 23. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Trường hợp khách hàng có nhu cầu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến tài khoản của tổ chức hay của cá nhân mình, vui lòng liên hệ qua Email: daugiatructuyenbtn@gmail.com.

Điều 24. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 1. Thông tin Người tham gia đấu giá trên hệ thống được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin tại Chương này.
 2. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.
 4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách hàng, Ban quản lý sàn đấu giá và Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 5. Ban Quản lý sàn đấu giá không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

PHẦN V: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 25. Cơ chế giải quyết tranh chấp

 Mọi tranh chấp phát sinh giữa Website và Khách hàng (nếu có) sẽ được giải quyết theo tinh thần hợp tác, thương luợng. Trường hợp không giải quyết được qua thương lượng, tùy theo tích chất của việc tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra phân xử tại Tòa Án nhân dân có thẩm quyền.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Để tạo khiếu nại, Khách hàng gửi thông tin về khiếu nại vào email: daugiatructuyenbtn@gmail.com;

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.