Liên hệ bán tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

  • Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Điện thoại: 0243.7820483.
  • Email: info@daugiabtn.com