Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại

Quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  1. Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của người có tài sản, người tham gia đấu giá và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến các cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến.
  2. Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến: https://daugiabtn.com, khách hàng vui lòng thông báo đến Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam trong thời gian sớm nhất.
  3. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến: https://daugiabtn.com, khách hàng vui lòng thực hiện: Gửi thư điện tử về email: daugiatructuyenbtn@gmail.com, hoặc: Gọi điện đến số Hotline: 0243.7820483

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam sẽ liên hệ lại với khách hàng để làm rõ về các yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất (không quá 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại).

Bước 3: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Bước 4: Việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật đấu giá tài sản, Luật thương mại và quy định của pháp luật liên quan. Các bên tự giải quyết với nhau căn cứ trên các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bản đấu giá trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được bằng thỏa thuận, các bên có quyền khởi kiện tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.