LẦN 2: Tài sản bảo đảm là căn hộ chung cư số A (03.1), tầng 03, Tòa nhà CT1-VIMECO, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Được BIDV Phú Yên tiến hành xử lý, phát mại để thu hồi nợ. Đấu giá 9h ngày 14/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!