Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, thuộc thửa đất số 164, tờ bản đồ số 27. Địa chỉ tại Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 14h30 ngày 08/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA