Lô xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty Trực thăng Miền Nam. Đấu giá 09h00 ngày 01/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!