Gói 2: Quyền khai thác mặt bằng khu giải khát tại cơ sở 1 của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!