Gói 1: Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT. Đấu giá 08h30 ngày 29/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!