Lô tài sản thanh lý của Viettel Hà Nội – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Đấu giá 9h30 ngày 27/7/2023