Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hà Nội: Xe ôtô Mazda 626 mang BKS: 29A – 014.94 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. Đấu giá ngày 13/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!