Vườn cây gỗ cao su thanh lý tại Nông trường cao su Thanh Trung, diện tích 29,116 ha của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!