Vườn cây cao su thanh lý để trồng tái canh năm 2023 của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 07/02/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!