Vườn cây cao su thanh lý để trồng tái canh năm 2023 của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 07/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!