Vườn cây cao su thanh lý để luân canh cây mía và tái canh trồng cây cao su năm 2022 của Công ty CP cao su Tân Biên. Đấu giá ngày 27/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!