Vườn cây cao su thanh lý để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh. Đấu giá 09h ngày 23/02/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!