Vườn cây cao su kém chất lượng để trồng luân canh cải tạo đất năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Đấu giá ngày 07/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá