VTTB thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Quảng Nam. Đấu giá 09h30 ngày 27/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra