Vật tư thiết bị ngành điện cũ thu hồi thanh lý đợt 1 năm 2022 của Điện Lực Duyên Hải. Đấu giá 14h30 ngày 25/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!