Tàu VTC Sun của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. Đấu giá 14h00 ngày 18/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá