Quyền thuê phòng học tại địa chỉ: 108 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng GTVT TWIII. Đấu giá 08h30 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia