Quyền thuê phòng học của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tại địa chỉ 131/62, đường Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đấu giá 14h00 ngày 19/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá