Quyền thuê phòng học: 04 Phòng học có diện tích 30 m2/phòng tại Nhà A2. Đấu giá 10h15 ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia