Quyền thuê phòng học: 02 phòng học có diện tích 30 m2/phòng tại tầng 1 Nhà A6. Đấu giá 11h ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia