Quyền khai thác mủ cao su 67,30 ha trên vườn cây cao su thanh lý tái canh năm 2026 tại Nông trường cao su Đắk Tre năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 09h00 ngày 17/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!