Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông đa phương tiện Lasta, được TAND TP HCM giao Quản tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá 14h30 ngày 27/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!