Lô hàng vật tư thiết bị bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Đấu giá 14h30 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện diễn ra phiên đấu giá