Lô hàng Quế của Công ty CP Prosi Thăng Long, mua bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc, bị tổn thất. Đấu giá 9h30 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA