Lô hàng Quế của Công ty CP Prosi Thăng Long, mua bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc, bị tổn thất. Đấu giá 9h30 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia