Lô 1-Tài sản cố định đã qua sử dụng tại Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy hóa chất Tân Bình 2, Nhà máy hóa chất Đồng Nai, Văn phòng Công ty tại Quận 1 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Đấu giá 14h00 ngày 28/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!