Lần 2: Lô 09 xe các loại đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Đấu giá 14h00 ngày 11/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá