LẦN 2: Gói 2: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D – CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 9h00 ngày 05/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!