LẦN 2: 148,16ha Cây keo trồng năm 2017 của Công ty TNHH Cao su & Lâm Nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk. Đấu giá 09h30 ngày 08/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Kh đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá