Gói 6: Quyền khai thác mặt bằng Bãi giữ xe 02 bánh tại số 73 Văn Cao, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú. Đấu giá 16h00 ngày 10/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!