Gói 5: Quyền khai thác mặt bằng Bãi giữ xe 02 bánh Tại số 150/42 Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12. Đấu giá 15h00 ngày 10/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!