Gói 4: Quyền khai thác mặt bằng Căn tin Quận 12 tại số 150/42 Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12. Đấu giá 14h00 ngày 10/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!