Gói 2: Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BRVT. Đấu giá 10h00 ngày 29/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!