Gói 2: Quyền khai thác mặt bằng Căn tin mặt đường Phú Thọ Hòa tại số 73 Văn Cao, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!