Gói 1: Vườn cây cao su thanh lý tại Nông trường Hòa Bình huyện Đak Đoa, Nông trường K’Dang huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Đấu giá 10h ngay 24/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!