Gói 1: Quyền thuê phòng học tại số 108 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!