GÓI 1: Phà G100 của Khu Quản lý đường bộ IV. Đấu giá 14h00 ngày 08/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!