Gói 1: Nhượng bán quyền khai thác mủ tại Nông trường Tân Hưng của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Đấu giá ngày 21/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!