Gói 1: 173,42ha Cây cao su thanh lý tại Nông trường cao su Ia H lốp và Ia Ko của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Đấu giá 08h30 ngày 12/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá