ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM: Nhượng bán quyền khai thác mủ của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Đấu giá ngày 20/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!