ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM 02 – Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh: Quyền khai thác cây keo tai tượng

Cuộc đấu giá đã kết thúc!