ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ: Tàu CGG Amadeus và các trang thiết bị, vật tư hàng hải đi kèm của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá ngày 06/12/2021. INTERNATIONAL AUCTION: CGG AMADEUS VESSEL OF PTSC CGGV. Auction on December 06, 2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!