ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ: Tàu CGG Amadeus và các trang thiết bị, vật tư hàng hải đi kèm của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá ngày 06/12/2021. INTERNATIONAL AUCTION: CGG AMADEUS VESSEL OF PTSC CGGV. Auction on December 06, 2021

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!