Công cụ, dụng cụ, vật tư thu hồi không còn giá trị sử dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Đấu giá 14h30 ngày 19/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!