485,333 ha cao su thanh lý tái canh năm 2023 tại các Nông trường Plei Kần, Đăk Hring, Hòa Bình, Tân Hưng, Đăk Tre của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 09h00 ngày 23/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá