Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Xe ôtô biển kiểm soát 29A-040.51, nhãn hiệu Toyota Hiace, số máy 1RZ2746250, số khung RZH1145001533

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!