Cây cao su thanh lý năm 2022 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15. Đấu giá 14h ngày 18/9/2023